Časti diela:
Kedy? Co?!
Zavraždený zemiak
Len tak, z nudy
Bolo bo bolo
Schod
Čierne oči, čo plačete
Raz zo sna
Špi-óni
Anjelské poriadky
Facky
Čo vravia
Dobrovoľne nasilu
Tu
Skaličil som komára
Je mi zle
Zabíjačka
8 a ½ hodiny
Spoza našich lúk
Anjelské poriadky
Tu – in memoriam Miles Davis

X