Časti diela:
Vlha, vlha, pekný vták
Za horami, za dolami

X