O diele:

Skladba Annuntiatio (2015) pre orchester vznikla na objednávku Košickej filharmónie. Vnútornou inšpiráciou diela sú dva fragmenty novozákonných textov Svätého Písma. Úvod prológu Jánovho evanjelia (Ján 1, 1–5) a úryvok Zvestovania Panne Márii z Lukášovho evanjelia (Lukáš 1, 26–33). Hlboký úžas a bázeň, radosť i vďačnosť ma sprevádzali počas kontemplácie tohto živého Slova. Viedli ma pri hľadaní „znejúcich obrazov“, ktorých podoba je však len zrnkom prachu, nepatrným odbleskom, nedokonalou podobou Ním stvorenej krásy, ktorou nás vo svojej nepochopiteľnej dobrote a múdrosti obklopil. Toto dielo som venoval dcére Agáte Anne.

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha.
Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.
V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.
(Ján 1, 1–5)

V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret,
k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.
Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila
a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.
Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho.
Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“
(Lukáš 1, 26–33)


(autor)

Prvé uvedenie na Slovensku

23. 4. 2015, Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK
INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Stanislav Vavřínek (dir.)
X