Prvé uvedenie na Slovensku

30. 3. 2015, r. kat. františkánsky Kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK
INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Katarína Ofúkaná (a), Ad gloriam Dei, Samuel Mikláš (vn), Adam Szendrei (vn), Radovan Blahunka (vl), Gregor Regeš (vc)
X