O diele:

Skladba je úpravou starej nemeckej vianočnej piesne "Alle Jahre wieder" (Každoročne) z roku 1938.


(porov. Klinda, Ferdinand: Alexander Albrecht. SVKL, 1959, s. 147.)

X