O diele:

Pri spätnom pohľade na veľmi spontánne skomponovanú skladbu mám dojem, že vzťah k J. S. Bachovi (skladba vznikla na podnet organizátorov festivalu 250 years after) je v nej prítomný dvoma spôsobmi. Jednak je to hudobný proces vymedzený v čase polaritou metriky a voľnej dikcie a v priestore polaritou chromatiky a kvintového kruhu. Jednak je to začiatok francúzskej suity (in H) – tvar, ktorý sa niekoľkokrát vynára z procesu ako akýsi symbol smerovania hore, prekonávania gravitácie. Paradoxné je, že tou priťahujúcou hmotou je prúd transformácií toho istého tvaru. Tao muziky? Skladbu premiérovo uviedol Jevgenij Iršai. Semplice som dedikoval Dr. Jaroslavovi Šťastnému.


(autor, in: booklet k CD "Slovak Piano Sonatas – Ladislav Fanzowitz", Pavlík records PA 0071-2/9)

Prvé uvedenie na Slovensku

10. 6. 2000, Koncert pri príležitosti 250. výročia úmrtia Johanna Sebastiana Bacha, Bratislava, SK
INTERPRETI: Jevgenij Iršai (pf)
X