Časti diela:
Návšteva
Večer
Dážď
Sonet na opakovanie

X