Časti diela:
Ej, hoj, spivajte, difčata
Katerina
Na tij ruskij zemľi
Za vodom, za vodom
Chodylam, chodyla

X