O diele:

V sonáte si spomínam na štyri obdobia historického vývinu hudby, od baroka po expresionizmus, ktorými som sa - ako klavirista a skladateľ – predieral k vlastnej umeleckej výpovedi. Hlavne v prvých dvoch častiach citujem v modifikáciách témy z Bachovho Temperovaného klavíra a Beethovenovej sonáty. Skladba je venovaná Daniele Kardošovej.


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 1989, s. 66 – 67.)

Časti diela:
Preludio barocco. Ricordo su J. S. Bach
Adagio classico. Ricordo su L. v. Beethoven
Allegro ma non troppo. Ricordo su C. Debussy
Presto vivace. Ricordo su A. Schönberg


Prvé uvedenie na Slovensku

14. 2. 1989, Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
INTERPRETI: Daniela Kardošová (pf)
X