O diele:

Inšpirácia pramenila z Bartókovskej modality s použitím Messiaenového druhého modu, ktorý je založený na stupnici celého tónu a poltónu. Skladba sa drží predlohy Bartokovskej mostovej formy, kde v strednom diely zaznieva kontrastná lyrická a spevná téma oproti pohyblivej hudbe ostatných dielov. Neustálym využívaním prvkov staccata a spracovaním svojich motívov a tém sa táto skladba naozaj približuje idei vtipu.


(autor)

Prvé uvedenie na Slovensku

14. 12. 2015, Premiéry 2015, Poľský inštitút, Bratislava, SK
INTERPRETI: Martin Mosorjak (cl)
X