O diele:

S objednávkami skladieb mávam často problém, aj keď sa im väčšinou najprv poteším. Neraz sa mi totiž stalo, že skladba, ktorá vznikla takýmto spôsobom, sa mi „nepodarila“ (často to „viem“ iba ja sám, pretože ak aj viaceré moje objednávky mali a majú úspech, ja sám z mnohých takýchto skladieb radosť nemám, alebo – aby som ju mať mohol – ich musím skôr či neskôr napokon prepracovať, neraz aj pre úplne iné obsadenie).
V tomto prípade ale došlo k situácii, po ktorej vždy tuším, ktorá však nenastáva príliš často: takmer vzápätí potom, ako ma Eva oslovila, aby som vytvoril skladbu pre sólový hlas v kombinácii s elektronikou, vyjavila sa mi základná idea aj jej hrubé obrysy v podobe, s ktorou som bol od začiatku spokojný. Samotné komponovanie teda bolo potom také radostné, ako býva v prípade, keď si píšem „len tak“, bez objednávky...
Čo sa komponovania samotného týka, roky mi ako inšpirácia aj metodológia slúžia rozmanité číselné reťazce, ktoré aplikujem tak na horizontálne a vertikálne, ako aj na metrorytmické a tektonické vzťahy. Zaujíma ma ale napríklad aj všakovaká aplikácia anagramov a v ostatnom čase ma fascinuje metrorytmika odvoditeľná od rozmanitých artikulácií Morseovej abecedy.
To všetko sa nejakým spôsobom uplatnilo aj pri komponovaní mojej „árie“ pre Evu Šuškovú. Nápad zhudobniť sekvenciu Agnus Dei (s dôrazom na jej miserere) prišiel rovnako spontánne ako počiatočná hudobný idea, aj keď ma to takpovediac prekvapilo, pretože nemávam príliš často nápady súvisiace s liturgickými textami. „Mrazivé rozuzlenie“ však akoby prišlo neskôr: 13. novembra, niekoľko týždňov po dokončení „árie“, úplne nečakane navždy odišiel môj dlhoročný blízky priateľ Juraj Kušnierik. A mne to zrazu pripadalo tak, že azda môj duch v temnej predtuche našej nedobrovoľnej rozlúčky vyslal prosbu o zmilovanie (ktoré napokon potrebujeme všetci)...


(autor, in: CD booklet "Eva Šušková : secret VOICE electric", Real Music House 2393-007-2, s. 6.)

Prvé uvedenie na Slovensku

21. 10. 2015, Hudba dneška v SNG – Skladačky, Slovenská národná galéria, Bratislava, SK
INTERPRETI: Eva Šušková (v), Daniel Matej (C)
X