O diele:

Skladbe … pre ženský hlas a pás predchádzal rozhovor s Evou Šuškovou, ktorý sa končil témou o etickom a sociálnom rozmere tvorby a interpretácie. Eva ma oslovila pre spoluprácu na jej novom CD s využitím elektroakustickej hudby a ľudského hlasu. Navrhol som "Midraš o Sodome" (midraš je rozprávková forma komentáru Tóry) pre jeho aktuálny spoločensko-etický rozmer. Oslovil som pre spoluprácu kolegov zo súboru Urban Hudák: výtvarníka Borisa Vaitoviča a klaviristu Fera Királya.

Materiálom pásu je recyklovaná, technikou scratchingu a filtrácie denaturovaná staršia kompozícia Midraš pre orchester. Som nesmierne rád, že sa nám spolu podarilo stretnúť a pozhovárať. "Midraš o Sodome" je rozprávka so zlým koncom a tiež o tom, že ani nie tak LGBT ako skôr bezcitní a krutí ľudia vedia rozhnevať Pána. O tom aj o inom sme sa zhovárali, Boris schratchoval a Ferko kúzlil na novom analógu. Skladba …pre ženský hlas a pás je spoločným autorským dielom rovnako Evy Šuškovej, Fera Királya, Borisa Vaitoviča ako i Juraja Vajóa.

S poetikou súboru Urban Hudák súvisí flexibilná zostava, neortodoxný prístup k štýlu i k autorsko-interpretačným kánonom. Ak nás raz Juraj Hatrík nazval "akoby spod mosta prichádzajúcimi", povedali sme si, nech je to základnou platformou súboru...


(autor, in: CD booklet "Eva Šušková : secret VOICE electric", Real Music House 2393-007-2, s. 6 – 7.)

X