O diele:

Žena! S malým či veľkým "Ž". Nekonečne hlboká, tajomná, vášnivá…  Nazrime kľúčovou dierkou aspoň na chvíľku k tejto jedinečnej, neopakovateľnej žene…
Skladbu s hlbokou úctou venujem Evičke Šuškovej.


(autor, in: CD booklet "Eva Šušková : secret VOICE electric", Real Music House 2393-007-2, s. 7.)

X