O diele:

Zárodok skladby Nikde vznikol na sklonku adventu 2015, keď som si na jednej čítačke Daniela Pastirčáka v jeho podaní vypočul "eckhartovskú" báseň Nikde a vzápätí ma Eva Šušková oslovila, aby som vytvoril tento "elektroakusticko-sónický kus". Ide o ďalšiu moju bizarnú melodrámu, pohybujúcu sa medzi sarkastickou feériou a zamlčanou meditáciou v hluku infosféry, ktorým sme každodenne kontaminovaní. V závere znie fragment z môjho zhudobneného Žalmu 39, venovaného in memoriam Braňovi Hudecovi.


(autor, in: CD booklet "Eva Šušková : secret VOICE electric", Real Music House 2393-007-2, s. 8.)

X