Časti diela:
Uspávanka
Keby som bol vtáčkom
Vtedy sa mi prisnejú
Prsteň
Nesedaj, sláviček
Nôžka
Ružičky
Oráč
V našom dvore na javore
Vtáčik v zime
Naším malým oblôčkom
Pieseň
Ďaleko, široko
Sedíme tu smutní
Keď sa drobné pieseňky

X