Prvé uvedenie na Slovensku

7. 5. 1965, Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Čs. rozhlasu, Bratislava, SK
INTERPRETI: Bystrík Režucha (dir.), Symfonický orchester Československého rozhlasu
X