O diele:

Venované ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici.X