O diele:

Kompononované a venované pedagogickému zboru a žiakom ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici.Časti diela:
Fughetta
Dedinský tanec
Chytačka

X