Časti diela:
Ráno v horách
Čo hučí hora
Hrmavica
Noc v horách

X