O diele:

Skladba Boh je – vidieť znova zázrak pre miešaný zbor a komorný orchester na báseň Daniela Pastirčáka je chválospevom na Božie milosrdenstvo prejavujúce sa voči každému človeku osobitým spôsobom. Sme obklopení tajomstvom, ktoré nám prináša radosť i bolesť. Obe pramenia v túžbe po živom Bohu. Prach, ktorým sme, je unesený do výšok Jeho prítomnosti, keď vnímame cez stvorenstvo Jeho nežné dotyky. Srdcom hľadajúcim, blúdiacim a očakávajúcim sa blížime k Tomu, ktorý sa k nám blíži od večnosti. Toto dielo venujem Márii a Stele Márii Skočovským. Ich láska je hudbou Jemu milou.


(autor)

Prvé uvedenie na Slovensku

18. 10. 2016, Kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK
INTERPRETI: Zbor ZOE, Komorný orchester ZOE, Marián Lejava (dir.)
X