Časti diela:
Spievajže si spievaj
Ako poklad chráň
Nezabudni
Kto má rád svoju rodnú zem

X