Časti diela:
O uličke pod Michalskou bránou
Najnovšia budova v meste
Šansón na nedeľu

X