Prvé uvedenie na Slovensku

6. 5. 1966, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, SK
X