O diele:

Concerto polifonico pre organ a orchester som dokončil v roku 1986. Skladba vznikla k oslavám výročia slovenských vierozvestcov Cyrila a Metoda do Veľkomoravskej ríše. Hlavná myšlienka čerpá z hymnického chorálu Veni Creator Spiritus a v priebehu koncertu je variačne spracovaná výlučne polyfonickým spôsobom. Orchester nemá len úlohu sprievodu, ale je rovnocenným partnerom sólového nástroja.


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 1989, s. 67.)

Prvé uvedenie na Slovensku

16. 2. 1989, Nová slovenská hudba, Dom umenia, Košice, SK
INTERPRETI: Ján Vladimír Michalko (org), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
X