Časti diela:
Predjarné ráno
Predjarná noc
Verš vďaky

X