O diele:

Vytvorené pre Lúčnicu, pásmo Hra a svadba.X