O diele:

Oratórium obsahovo čerpá z básnických predlôh slovenských autorov a tvorí prierez života od ťažkých útrap druhej svetovej vojny (P. Horov: Návraty - 1940), cez Slovenské národné povstanie (M. Procházka: Boj - 1944), radosť z oslobodenia (J. Kostra: Chvála svetla - 1960), až po smutnú spomienku na obete fašizmu (J. Kostra: Mŕtvi sa nevrátia - 1968 ). Päťdielne oratórium som napísal kompozičnými prostriedkami, ktoré sa usilujú o priliehavé zvýraznenie obsahovej stránky poézie. Funkcia dvoch recitátorov spočíva v nadväzovaní na textovú zložku zborových a sólistických partov, aby takto formotvorne bol doplnený hudobný prvok a motivácia oratória v obrazotvornosti.


(autor, in: bulletin Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby 1979, s. 19.)

Časti diela:
Návraty
Boj
Bratislavská jar
Chvála svetla
Mŕtvi sa nevrátia

X