Časti diela:
Čierne oči, choďte spať
Páslo dievča pávy
Pri Prešporku na Dunaji
Široký jarček

X