O diele:

Zaujímavé sú rôzne aspekty putovania liturgického času a priestoru. Spôsob ich múzických transformácií predstavuje pomerne prebádaný terén, pre performatívne umenie má však podnetné možnosti, ktoré sa pokúšame skúmať. Používa sa v rôznej mentálnej hĺbke ako zakonzervovaný stavebný materiál. Inšpiráciou je neskoré dielo P. K. Dicka. Koordinácia polymetrických štruktúr je usmernená pomocou vizuálneho pulzu animovaných záznamov urbánneho prostredia, organizovaných počítačovým kódom. Vo fragmente ide o pokus vytvoriť portrét postavy svätého Pavla v zmysle kreácie vyjadrujúcej extázu svätca vo vidine, pre neho rôznych budúcich podôb liturgie v kontrapunkte s večernou Šema, ktorú recituje sólová flauta. Soli Deo gratias.


(autor, in: bulletin Epoché – Nová slovenská hudba 2016, s. 95.)

Prvé uvedenie na Slovensku

6. 11. 2016, Epoché – Nová slovenská hudba, Komorné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
INTERPRETI: Urban Hudák
X