O diele:

Symfónia Svetlo Slova pre soprán, husle a orchester vznikla v roku 2017. Je inšpirovaná štrnástimi zastaveniami Krížovej cesty nášho Pána, Ježiša Krista:

 
1. Pán Ježiš je odsúdený na smrť
2. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia
3. Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom
4. Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou
5. Šimon z Cyrény pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž
6. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku
7. Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom
8. Pán Ježiš napomína plačúce ženy
9. Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom
10. Pánovi Ježišovi zvliekajú šaty
11. Pána Ježiša pribíjajú na kríž
12. Pán Ježiš na kríži zomiera
13. Pána Ježiša skladajú z kríža
14. Pána Ježiša pochovávajú — Pán Ježiš vstal z mŕtvych
 
V snahe hlbšie porozumieť tajomstvu Krížovej cesty som čítal knihu Umučenie Pána Ježiša vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej. Opis udalostí, ktoré Emmerichová predkladá, vplývali zásadným spôsobom na proces skĺbenia formy a obsahu symfónie. Jednotlivé zastavania som vyjadril aj v týchto obrazoch:
 
Svetlo Slova – Drevo Driev
Slovo Svetla – Pokrm Tiel

Svetlo Sveta – Zháša Tmy
Stôl Obety – Ticho Si

Dotyk Rany – Človeka
Skala Lásky – Vyrieka

Srdce Sveta – Svetla Hrob

Slova Svit
 
Tieto zhluky slov tvoria v určitom zmysle zástupné symboly hudobných motívov symfónie
a zároveň približujú jej podstatu. Trojspev hlasu, huslí a orchestra sa tak stáva modlitbou chvály Milosrdenstva – Krista, ktorého cesta kríža je zjavením nekonečnej lásky Boha k človeku.
Toto dielo venujem mojej dcérke Terézii Márii. Je poďakovaním za dar jej života.

Napísanie diela podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.


(autor)

Prvé uvedenie na Slovensku

14. 11. 2018, Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
INTERPRETI: Eva Šušková (s), Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Peter Valentovič (dir.)
X