O diele:

Pri písaní skladby som čerpal inšpiráciu z impresionistickej tvorby Clauda Debussyho v spojení s polytonalitou Dariusa Milhauda. Melódie sú zasadené do pentatonických stupníc rôznych tónin, ktoré znejú súčasne. Skladba ako celok má nádych ľahkosti a tanečnosti s výraznou a spevnou melodikou.


(autor, in: bulletin Orfeus 2015)

Prvé uvedenie na Slovensku

2015, Festival Orfeus, Dvorana, Bratislava, SK
INTERPRETI: Ansámbel Asynchrónie
X