O diele:

Prelúdium a enigmatická fantázia vznikla počiatkom roku 1986 ako akási projekcia súčasného hudobného jazyka do barokovej schémy, ktorú snáď najpôsobivejšie naplnil J. S. Bach. Prívlastok "enigmatická" tu však neznamená, že by v samotnej hudbe bolo "zašifrované" nejaké tajomstvo. Hudba sama a jej vznikanie je pre mňa od počiatku veľkým tajomstvom, ktoré v priebehu života stále a stále odkrývam, ale zrejme asi nikdy celkom neodkryjem.


(autor, in: bulletin Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby 1987, s. 26 – 27.)

X