Časti diela:
Ej, proletári
Práci sláva
Zem otcov
Preč s pánmi

X