O diele:

Skladbu som napísal v snahe vytvoriť úsmevné dielko, ktoré by poslúžilo jednak interpretom na sebarealizáciu, ako aj poslucháčovi na relaxáciu; v ničom som však nezľavoval v náročnosti na štruktúru a formu. Dúfam, že ho poslucháči príjmu tak, ako som ho s láskou komponoval...


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 1994)

X