O diele:

Symfonický obraz Proglas (2018) pre bas, miešaný zbor a orchester je zhudobnením rovnomennej veľbásne Konštantína Filozofa – sv. Cyrila v dvoch podobách. Pôvodná verzia básne Proglas, napísaná ako úvod k prekladom Evanjelií do staroslovienčiny a jej prebásnená podoba do modernej slovenčiny z pera básnika, prozaika, dramatika a prekladateľa Ľubomíra Feldeka sa stretajú v symfonickom obraze, aby pomyselne spojili "staré" i "nové". Nosným hudobným motívom diela sa stal úryvok z melódie slovanského kánonu sv. Demeterovi Solúnskemu z 9. storočia, literárno-hudobnej pamiatky veľkomoravského obdobia, vytvorenej pravdepodobne sv. Metodom, ktorú zrekonštruoval Šimon Marinčák (MARINČÁK, Šimon: Veľkomoravský kánon sv. Demeterovi Solúnskemu. Ružomberok 2003, s. 81.). V snahe vytvoriť prienik viacerých hudobno-časových vrstiev a hudobných procesov som s úryvkom témy (Irmos 1) slovanského kánonu sv. Demeterovi Solúnskemu pracoval voľne, hľadajúc tak novú formu, ktorá by sprítomňovala to, čo bolo zasiate už pred vekmi, no naliehavo sa nás dotýka aj dnes.

Napísanie diela podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.


(autor)

X