O diele:

Skladba Milosrdenstvo pre klarinet, violončelo a klavírsa vo svojej najhlbšej podstate stretá so slovami Žalmu 118: „Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. (...)“. Hudba tu plynie akoby z nekonečna. Je neuchopiteľná, ale prítomná. Stále tá istá, pritom neustále nová. Vyvierajúca z jediného Zdroja. Ako Svätý Chrám ukrytý v srdci človeka, ktorý je prameňom života. Volaním k zostúpeniu do útrob vlastného vnútra. Aby sme sa tam dotkli Jeho milosrdenstva. A zotrvali v Jeho prítomnosti. Toto dielo, modlitba mojej duše, je venované dieťaťu Jozefovi Márii, na ktoré sme s manželkou v roku 2010 čakali. Narodilo sa pre večnosť skôr, ako sa mohlo narodiť pre časnosť. Náš pokoj a radosť je nádej, že odvtedy prebýva s Ním.Prvé uvedenie na Slovensku

16. 12. 2018, Koncert v Galérii Ľ. FUllu, Galéria Ľ. Fullu, Ružomberok, SK
INTERPRETI: Ronald Šebesta (cl), Andrej Gál (vc), Nora Skuta (pf)
X