O diele:

Double Canon pre dychové nástroje, melodické bicie nástroje,cimbal, klávesové nástroje a performerov pozostáva z dvoch samostatných skladieb: z Kánonu narodenia Pána a z Kánonu privítania anjelov Soboty. Kánon má v prvom prípade štruktúru vychádzajúcu z pôvodneho významu slova vo východnej liturgii, oslavnej hymny s ôsmimi ódami. Kánon v druhom prípade viac rešpektuje tradičný, hudobný význam slova. Obe skladby sú realizovateľné zvlášť aj spolu, s rôznymi možnosťami inštrumentácie, súznenia a následnosti. Fungujú i samostatne, ako fragmenty fantasticko-liturgického žánru s dedikáciou a zároveň ako stavebná súčasť pripravovanej opery o biskupovi Gojdičovi. Makroformu kreujú hráči skladajúci na podlahe 5 obrazov Borisa Vaitoviča. Skladba vznikla v čase odchodu členky súboru a. h. U. H. Nataše Kötelesovej. “Nataša Tebe, do ďalekej nekrajiny pesničku ...! Vraj (i) tam je povinné ticho celý deň, ale snáď Ti to dovolia...“


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 2018)

Časti diela:
Kánon narodenie Pána
Kánon privítania anjelov Soboty


Prvé uvedenie na Slovensku

12. 11. 2018, Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
INTERPRETI: Ansámbel Asynchrónie, Peter Javorka (dir.)
premiéra verzie pre komorný ansámbel
X