O diele:

Moje tretie sláčikové kvarteto vznikalo v rokoch 1985-86. Je jednočasťové, jeho vnútorné členenie je však cítené cyklicky. Celá skladba je mienená ako akýsi príbeh, ktorý sa odvíja na pozadí hudobných myšlienok. Je to, samozrejme, nekonkrétny príbeh, do ktorého si každý poslucháč môže dosadiť vlastné "konkrétno". Niektoré hudobné myšlienky sa reprízujú, iné sú len spomenuté. Asi takýmto spôsobom som pristupoval k budovaniu formy tejto skladby. Čo sa týka výrazových prostriedkov, akcentoval som melodické a polyfónne myslenie, čím azda skladba môže zaujať širší okruh poslucháčov. Tak, ako v mojich predchádzajúcich skladbách, snažím sa i tu rozvíjať štýl "tonalizovaného serializmu", ako ho niektorí nazvali. Myšlienkový okruh, z ktorého čerpám v tejto skladbe, je z oblasti "vnútorného lyrična": toto je prítomné v rozličnej miere u každého človeka a je tým, čo by som chcel u poslucháča rozozvučať.


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 1988, s. 39.)

Časti diela:
Andantino, un poco sostenuto
Più mosso
Allegretto, quasi tango
Più mosso


Prvé uvedenie na Slovensku

18. 2. 1988, Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
INTERPRETI: Trávníčkovo kvarteto
X