Prvé uvedenie na Slovensku

24. 9. 1967, Bratislava, SK
INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Otakar Trhlík (dir.)
X