O diele:

Symfóniu som dokončil začiatkom roku 1988. Má tri časti a epilóg, ktorý je akoby štvrtou časťou. Prvá vychádza z princípu sonátovej formy a je dramaticky najvyhrotenejšia. Ostatné tri sa opierajú o rondový princíp, ale každá z nich má odlišný okruh hudobných myšlienok, čo potom podmieňuje aj tematické spracovanie. Druhá časť je akýsi idylický obrázok, vnútorne rozlíšený konfliktnosťou tém a "vstupmi" tanečného charakteru. Tretia časť je vlastne finálna, ktorá variačne rozvíja doteraz exponované hudobné myšlienky a končí sa krátkou passacagliou. Štvrtá časť vyvažuje svojím tajomným smerovaním celé dielo, ktoré je tiež - ako moje viaceré skladby - hudobným príbehom zo života, do ktorého si každý poslucháč môže dosadiť svoj vlastný prežitý príbeh...


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 1989)

Časti diela:
Moderato con moto e nobile
Quasi lento
Allegretto con anima
Andante poco misterioso


Prvé uvedenie na Slovensku

16. 2. 1989, Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
X