O diele:

Skladba vznikla na objednávku Sergeja Kopčáka a súboru Camerata slovaca pre festival BHS v r. 1977. Vzbudila všeobecnú pozornosť najmä tým, že v jej závere zaznie ako kadencia výrazná lyrická báseň mojej manželky Heleny - Nedotýkajte sa duší..., ktorá vo vtedajšej kultúrno-politickej atmosfére udierala na svedomie spoločnosti. Myslím však, že má aj všeobecnú platnosť. Je zaujímavé, že túto lyrickú poéziu bolo možné uviesť na pódium bez zásahu vtedajšej cenzúry. V partitúre bola označená ako "cadenza" - teda akési voľné improvizovanie po predchádzajúcom speve iba na vokáloch, iba sólista bol zasvätený do veci a vedel o presnom zameraní poetického textu. Hoci bola skladba nahraná a vysielaná v rozhlase, neskôr aj v televízii, nachádza sa na mojej profilovej gramoplatni, dokonca vyšla aj partitúra, od premiéry (1977) u nás nebola verejne predvedená, dokonca pri jej prezentácii vo vtedajšom Východnom Berlíne usporiadatelia priameho prenosu koncertu presvedčili sólistu, aby kadenciu recitoval v originále, pretože nemecký preklad im na vtedajšiu situáciu pripadal príliš religiózny.


(autor, in: bulletin Melos-Étos 1991)

Prvé uvedenie na Slovensku

9. 10. 1977, Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
X