O diele:

Trojčasťová skladba pre husle a klavír. Suita sa skladá z troch častí: prelúdium, passacaglia a fúga. Všetky formy sú príznačné pre barokové obdobie a k známej kombinácii prelúdia a fúgy je pridaná passacaglia. Názov pochádza z anglického slova cabbage, čo v preklade znamená kapusta. Téma vytvorená z týchto tónov (c a b b a g e) je ústredným pilierom celej suity. Modálny charakter skladby je obohatený o odkazy na dielo J.S.Bacha.


(autor)

Prvé uvedenie na Slovensku

2016, Barokové reminiscencie v súčasnej hudbe, Dvorana, Bratislava, SK
X