O diele:

Skladba Nadh´omme je programovou suitou, ktorá bola skomponovaná na podnet rovnomennej poviedky napísanej Ľubošom Oravcom. Základným pilierom skladby je hudobný materiál spektrálnej hudby, s ktorým sa pracuje na základe techník a kompozičných princípov prvej generácie spektralistov. Hudba týchto mladých skladateľov bola založená na pomalom harmonickom vývoji a chýbala jej výrazná melódia a silný pocit pulzácie. Namiesto tvorby založenej na postupe akordov alebo stupnici tónov, písali skladby vybudované na vývoji zvukového spektra, ktoré nahrádza elementy harmónie, melódie, rytmu, orchestrácie a formy. Skladba pozostáva zo štyroch častí ilustrujúcich príbeh a atmosféru štyroch kapitol poviedky. Jedinou technikou využívanou ako kompozičný model, bola technika kruhovej modulácie. Počas priebehu skladby sa hudobné spektrá postupne transformujú používaním pomalých a postupných procesov. Jednou z najviac využívaných techník v tejto skladbe, je technika mutácie. Hlavným zámerom napísania tejto suity bola snaha o priblíženie sa hudobnému mysleniu tejto skupiny francúzskych skladateľov a lepšie pochopenie ich vnímania hudobného času.


(autor)

Prvé uvedenie na Slovensku

2017, Poľský inštitút, Bratislava, SK
INTERPRETI: Quasars Ensemble
X