O diele:

Jozef Malovec už nežije, nemôže povedať o svojej hudbe a elektroakustickej skladbe Theorema nič nové. Predsa však dovoľte odcitovať jeho vlastné slová: „Cesta skladateľa EH je v akomsi napätí a hľadaní oporných bodov medzi dvoma pólmi. Niekedy sa treba vzdať koncepcie práve preto, aby sme sa dostali viac k štúdiu detailu, z neho budovali viacvstvový tvar nového materiálu, a to všetko iba preto, aby sme detail neskôr opustili a vrátili sa k celku, ale pokiaľ možno ešte vždy aspoň v dotyku s detailom. Samotná kompozícia spočíva v prísnom individuálnom výbere prvkov, získaných zo syntézy detailov, k vyššie organizovaným celkom.“ Skladba Theorema z roku 1971 patrí do obdobia, keď autor vynaliezavo kombinoval elektroakustické zvuky spracované do veľmi zreteľných kontúr, s kolážovým spôsobom prelínania fragmentárnych úryvkov z reálnych skladieb, v tomto prípade tanečnej a džezovej hudby. Dielo má jednoznačne gradujúci priebeh, od druhej polovice s prvkami ironických vsuviek inej hudby a ľudského smiechu, na pozadí kontinuálnej glissandovej dvoj- a viacpásmovej zvukovej masy.


(Melánia Puškášová, in: bulletin Nová slovenská hudba 2002, s. 19.)

X