Prvé uvedenie na Slovensku

5. 10. 1988, Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobné štúdio Čs. rozhlasu, Bratislava, SK
INTERPRETI: Jozef Luptáčik (cl)
X