O diele:

Skladba začala vznikať po nociach koncom novembra 1989. Do úvodného lyrického nápadu sa mi čoskoro "zaplietla" – rovnako spontánne – moja obľúbená slovenská ľudová pieseň (na prvé počutie však nie je evidentná, je takpovediac "zašifrovaná" do celkovej štruktúry). Zrejme pod vplyvom v nej obsiahnutých významov a najmä pod vplyvom šokujúceho zmätku, ktorý sa po novembri začal inštalovať pod heslom "demokracie", presadili sa v ďalšom kompozičnom procese s neodvratnou naliehavosťou transformácie úvodnej lyriky; variácie základného motívu vyúsťujú cez rôzne peripetie do brutality a z nej do akéhosi "otáznika" na konci.


(autor, in: bulletin Melos-Étos 1995)

Prvé uvedenie v zahraničí

7. 1990, Tschechoslowakische Nacht, Musikakademie, Mníchov, DE
INTERPRETI: Susan Bradbury (pf)
X