O diele:

Skladba nie je akýmsi súkromným variantom liturgickej formy. Je komponovaná na základe názoru, že o umení možno hovoriť vtedy, ak daný artefakt je nasmerovaný na „vyjadrenie poslednej pravdy o človeku“ (P. Tillich). Ján Pavol II. sformuloval túto pravdu pri príležitosti 50. výročia holocaustu slovami, že „…dokonca dnes má človek morálne právo spievať, ak jeho spev je výrazom lamentu, protestu alebo nádeje“. „Dokonca dnes“ – to znamená na konci „storočia mega-vraždenia“ (Z. Brzeziński).
Jednotlivé časti nasledujú po sebe attacca. Téma zo začiatku 4. symfónie Witolda Lutosławského sa vyskytuje dvakrát ako sui generis méta, ku ktorej je hudobný proces nasmerovaný: po Meditácii (prvá polovica témy) a na konci (druhá polovica témy) – tu synchrónne s ľudovou piesňou.
Skladba vznikla v lete 1998 na objednávku Varšavskej jesene a je venovaná Krzysztofovi Knittelovi. Premiéru uskutočnil súbor The Danish Trio.


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 2000)

Časti diela:
Preludio 7' 04''
Quasi recitativo – Lamento 4' 20'
Digresio – B-A-C-H – Diaphonia – Meditatio 6' 20''
Epilogo 5' 56''


Prvé uvedenie v zahraničí

25. 9. 1998, Varšavská jeseň, Varšava, PL
INTERPRETI: The Danish Trio, Bjarne Hansen (vn), Svend Winslov (vc), Rosalind Bevan (pf)

Prvé uvedenie na Slovensku

12. 11. 2000, Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
INTERPRETI: Zuzana Gavorníková Paštéková (vn), Teodor Brcko (vc), Daniela Varínska (pf)
X