O diele:

Prvú verziu Mementa som napísal bezprostredne po tragickej smrti Miroslava Filipa v priebehu štyroch dní a nocí v lete 1973. S odstupom času som si uvedomil, že táto hudba je neúnosne nahustená a tak som začal odznova. V priebehu cca ôsmich mesiacov vznikla partitúra, obsahujúca okrem pôvodných tvarov - "argumentov" aj akési "komentáre". Nezisťoval som, či výslednú formu možno zaradiť do niektorého zo "šuplíkov", akými disponuje náuka o forme: mám len pocit, že táto forma má svoju logiku. Ex post konštatujem, že hudobná matéria v tejto skladbe osciluje medzi extrémami - najmä z aspektu komplexnosti. Možno, že v týchto osciláciách a nevyspytateľnosti formového procesu sú styčné body s mimohudobnou sférou, ktorá túto hudbu evokovala.


(autor, in: Bulletin Melos-Étos 1993, s. 23)

Prvé uvedenie na Slovensku

22. 4. 1976, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
X