O diele:

Štvorčasťová skladba vznikla "na splátky"; traduje sa o nej, že som ju písal päť rokov. Pravda je taká: 1. časť som napísal v r. 1975 za dva týždne; musel som to nechať... K projektu som sa vrátil po piatich rokoch a za cca tri mesiace som cyklus dokončil. V celoštátnej súťaži v Piešťanoch síce dostalo 1. cenu, no napriek štatútu súťaže tam skladba neodznela. Od Zväzu som dostal list, aby som zmenil názov. V závere druhej básne je veta: "Hľadám učiteľa a majstra..., ktorý by prinavrátil zmysel pojmom."


(autor, in: bulletin Melos-Étos 1991)

Časti diela:
Lamento – Cantata
Metamorphosis – Sonata (piano solo)
Speranza – Recitativo, Cadenza (basso solo), Aria
Canto e Reminiscenza - Coda (violoncello solo)


Prvé uvedenie na Slovensku

10. 10. 1980, Bratislavské hudobné slávnosti, Divadelné štúdio VŠMU, Bratislava, SK
INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Jozef Podhoranský (vc), Ján Salay (pf), Peter Janík (C*), Ján Backstuber (C*), Juraj Ďuriš (C*)
X