O diele:

Voľný piesňový cyklus Chválospevy a vzývania vznikal v rokoch 1994-1995. Adresne som ho koncipoval tak, aby mohol byť akceptovaný ľudovým prostredím cirkevných spoločenstiev a aby bol po technicko-interpretačnej stránke dostupný i amatérskemu cirkevnému predvádzaniu. Texty piesní obsahovo vychádzajú veľmi prísne z konkrétnych biblických obrazov. Obsahová dramaturgia sleduje líniu od všeobecného vzťahu (ľudstvo a Boh) cez subjektívne vyjadrenie osobného postoja (ja a Boh) k vyvýšeniu a vzdaniu chvály Pánovi Ježišovi Kristovi. Hudobný jazyk nadväzuje na prvky slovenského, hebrejského a mestského folklóru. Premiéra cyklu odznela bezprostredne po tragických septembrových udalostiach v r. 2001.


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 2002)

Časti diela:
Otvárajte staré brány dokorán!
Tlieskajte rukami
Ty si Pán, Ty si Kráľ
Maranatha!
Toto sú pravdivé Božie slová
Bezdomovci, pozberaní na placi
Ako dychtí jeleň
Pane Ježišu, ľúbim Ťa
Nemám nič
Duchu Svätý, Duchu Boží
Pred Tvojou tvárou stojím sám
Máš právo a máš moc


Prvé uvedenie na Slovensku

16. 9. 2001, Mirbachov palác, Bratislava, SK
INTERPRETI: Helga Varga Bachová (s), Ľudovít Marcinger (pf)
X